Zhodnocovanie

Obchodovanie s druhotnými surovinami pomáha našim dodávateľom a odberateľom nájsť vzájomne vyhovujúci obchod kvalitatívne ako aj cenovo.

Hlavnú súčasť nášho obchodného portfólia tvoria materiály ako:

  • HDPE prepravky, nádoby
  • PP palety, nepodarky z výroby
  • PET fľaše, regranuláty, vločky
  • HDPE a PP fľaše
  • PS kotúče a preložky, fólie
  • ABS/PC-ABS
  • Mix