Kontakty

Sídlo firmy, fakturačná adresa, prevádzka

ENVI- RECYCLING PLAST, s.r.o.
ŠM Veľký dvor 9668/16
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 52560341

IČ DPH: SK2121072734
Zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo:

Kontakt:
Peter Michalik – konateľ
e-mail: michalik@envirecycling.sk