ENVI-RECYCLING s.r.o.

Spoločnosť ENVI- RECYCLING s.r.o. bola založená v roku 2013 ako pokračovateľ spoločnosti Peter Michalík ENVI – RECYCLING ktorá na trhu pôsobí  od roku 2009. Pôsobíme hlavne v oblasti  zberu  a recyklácie odpadov, poskytovaní dopravných služieb a environmentálneho poradenstva. Úspech spoločnosti ENVI – RECYCLING s.r.o. je založený hlavne na dlhodobých skúsenostiach v oblasti zberu  a triedenia odpadov, špeciálne plastových odpadov , ich príprave na recykláciu až po zabezpečenie dodania kvalitného  recyklátu späť do výroby.

Čo ponúkame  v oblasti zhodnocovania plastov :

  • Predaj drtí a regranulátu
  • Recyklácia plastov
  • Výkup plastových odpadov ( výkup plastových dielcov – vadných výliskov, vtokov, koláčov, alebo iných plastových odpadov za účelom ich recyklácie )

Čo ponúkame v oblasti ostatných odpadov :

  • Zber odpadov od zákazníkov
  • Zabezpečenie zhodnotenia / zneškodnenia odpadov
  • Legislatívny servis ( vypracovanie všetkých potrebných dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva)
  • Environmentálne poradenstvo ( nastavenie alebo optimalizovanie logistiky v odpadovom hospodárstve u zákazníka v súlade s platnou legislatívou )