Odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia je širokospektrálna a náročná oblasť podnikania.
Na potreby našich zákazníkov sa preto snažíme reagovať pružne a komplexne.

Obchodovanie s druhotnými surovinami pomáha našim dodávateľom a odberateľom nájsť vzájomne vyhovujúci obchod kvalitatívne ako aj cenovo.

Doprava text